Opiskelumateriaali

Seuraava materiaali löytyy kiltahuoneelta luettavaksi kiinnostuneille. Materiaaleja ei saa ottaa lainaan kiltahuoneelta, mutta haluamansa prujaamisen ajaksi materiaali on lyhytaikaisesti lupa viedä pois kiltahuoneelta.

Opintokirjallisuus

Tekijä Teoksen nimi
Abarashoff It’s Your Ship: Management Techniques from the Best Damn Ship in the Navy
Bensoussan & Fleisher Analysis without paralysis
Cusumano The Business of Software: What Every Manager, Programmer, and Entrepreneur Must Know to Thrive and Survive in Good Times and Bad
eBRF Research Forum to Understand Business in Knowledge Society
Farhoomand Managing (e)business transformations: a Global Perspective
Florida Luovan luokan esiinmarssi
Grönroos Book of Vaadin
Haikala & Märijärvi Ohjelmistotuotanto (8. ja 11. painos)
Hamel Johtamisen tulevaisuus
Hurwitz et al. Service Oriented Architecture for Dummies
Kannisto et al. Johtamisen pakolliset kuviot
Kaplan & Norton Strategiakartat
Kirjavainen & Laakso-Manninen Strategisen osaamisen johtaminen (3. painos)
Kotler & Keller Marketing Management (12. painos)
Kujansivu et al. Liiketoiminnan aineettomat menestystekijät
Kvist & Kilpiä Muutosaskeleita
Laudon & Laudon Essentials of Management Information systems
Lumijärvi Huipulla: Miten yrityksen menestysyhtälö ratkaistaan?
Lönnqvist et al. Aineettoman pääoman johtaminen
Lönnqvist et al. Tietojohtaminen tutkimusalueena
Löwendahl Strategic Management of Professional Service Firms (3. painos)
Maula Organizations as Learning Systems ’Living Composition’ as an Enabling Infrastructure
McFarland The Breakthrough company: How Everyday Companies Become Extraordinary Performers
Pekkarinen & Sutela Kansantaloustiede
Peltier et al. Information Security Fundamentals
Rintala & Jokinen Olioiden ohjelmointi C++:lla
ilvennoinen & Kauppinen Onnistu alaisena – näin johdan esimiestäni ja itseäni
Simchi-Levi et al. Managing the Supply Chain: The Definitive Guide for the Business Professional
Slack et al. Operations Management (5. painos)
Stallings Data and Computer Communictions (6. ja 8. painos)
Sydänmaanlakka Älykäs organisaatio
Torkkola Lean asiantuntijatyön johtamisessa

Prujut

Tekijä Teoksen nimi
Lahtinen et. al. KEM-1100 Insinöörikemia (2007)
Lehto MAT-2141 Operaatiotutkimus (2011)
Silvennoinen MAT-2141 Operaatiotutkimus (2013)
Tuntematon MAT-2141 Operaatiotutkimus (2009)

Muu materiaali

Tekijä Teoksen nimi
Häikiö Hyöty ja tiede: Tampereen teknillisen yliopiston historia 1965-2015
Ilvonen et. al. Harmaat vuodet (4kpl)
James Fifty Shades of Grey
Paju Tekniikkaa hyvässä seurassa: Tampereen teknillinen seura 125 vuotta
Pasa & Atpo Eniten vituttaa työ (2kpl)
Pasa & Atpo Suuri suomalainen vitutuskirja
Tekniikan Akateemisten Liitto Helmipöllö: teekkarilaulun yläjuoksulla
Useita kirjoittajia Aku Ankka (2000, numerot 1-26)
Useita kirjoittajia Siästöpolitiikkoo

 
 
 
 
Päivitetty 10.2.2020