Opiskelumateriaali

Seuraava materiaali löytyy kiltahuoneelta luettavaksi kiinnostuneille. Materiaaleja ei saa ottaa lainaan kiltahuoneelta, mutta haluamansa prujaamisen ajaksi materiaali on lyhytaikaisesti lupa viedä pois kiltahuoneelta.

Opintomateriaali

Tekijä Kirjan nimi
Bensoussan & Fleisher Analysis without paralysis
Cusumano The Business of Software
Farhoomand Managing (e)business transformation
Florida Luovan luokan esiinmarssi
Grönroos Book of Vaadin
Haikala Ohjelmistotuotanto
Haverila et al. Teollisuustalous
Hurwitz et al. Service Oriented Architecture for Dummies
Kannisto et al. Johtamisen pakolliset kuviot
Kirjavainen & Laakso-Manninen Strategisen osaamisen johtaminen
Kotler & Keller Marketing Management
Kujansivu et al. Liiketoiminnan aineettomat menestystekijät – Mittaa, kehitä ja johda
Laudon & Laudon Essentials of Management Information systems – Managing the Digital firm
Lowendahl Strategic Management of Professional Service Firms
Lumijärvi Huipulla – Miten yrityksen menestysyhtälö ratkaistaan?
Lönnqvist et al. Aineettoman pääoman johtaminen
Lönnqvist et al. Tietojohtaminen tutkimusalueena
Maula Organizations as Learning Systems
McFarland The Breakthrough company
Pekkarinen & Sutela Kansantaloustiede
Peltier et al. Information Security
Rintala & Jokinen Olioiden ohjelmointi C++:lla
Simchi-Levi et al. Managing the Supply Chain
Slack et al. Operations Management 5th edition
Stallings Data and Computer Communictions
Sydänmaanlakka Älykäs organisaatio
Thierauf Effective Business Intelligence Systems
Torkkola Lean asiantuntijatyön johtamisessa

Muut kirjat

Tekijä Kirjan nimi
Pasa & Atpo Suuri suomalainen vitutuskirja
Pasa & Atpo Eniten vituttaa työ
James Fifty Shades of Grey
Useita kirjoittajia Siästöpolitiikkoo
Abrashoff Management Techniques from the Best Damn Ship in the Navy
Silvennoinen &
Kauppinen
Onnistu alaisena

Prujut

MAT-02700 Operaatiotutkimus prujuja kaksi kappaletta

KEM-1100 Kemian pruju

Päivitetty 9.5.2017