Liittymä

Liittymä ry on Tampereen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikasta kiinnostuneiden opiskelijoiden ammattiainekerho, joka toimii Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) alaisuudessa. Liikenne- ja kuljetusalaa voi opiskella pääaineena tietojohtamisen ja rakennustekniikan tutkinto-ohjelmissa sekä sivuaineena tuotantotalouden tutkinto-ohjelmassa. Liittymään saavat liittyä kaikki sellaiset opiskelijat, joissa liikenne- tai kuljetusala ylipäätään herättää mielenkiintoa.

Kerhon tarkoituksena on tutustuttaa liikenne- ja tietekniikasta sekä logistiikasta kiinnostuneita opiskelijoita toisiinsa, lisätä ajatustenvaihtoa jäsentensä kesken sekä alan ammattilaisten kanssa ja toimia opiskelijoiden yhdyssiteenä Tampereen yliopistoon ja yritysmaailmaan.

Liittyma

Liittymän kotisivut

Facebook-sivu

Instagram-sivu