Liittymä

Liittymä on Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) liikenne- ja kuljetustekniikasta kiinnostuneiden opiskelijoiden ammattiainekerho, joka toimii ylioppilaskunnan (TTYY) alaisuudessa. Liikenne- ja kuljetusalaa voi opiskella tietojohtamisen, tuotantotalouden ja rakennustekniikan tutkinto-ohjelmissa, mutta Liittymään saa liittyä jos liikenne- tai kuljetusala ylipäätään herättää mielenkiintoa.

Kerhon tarkoituksena on tutustuttaa liikenne- ja tietekniikasta sekä logistiikasta kiinnostuneita opiskelijoita toisiinsa, lisätä ajatustenvaihtoa jäsentensä kesken sekä alan ammattilaisten kanssa ja toimia opiskelijoiden yhdyssiteenä Tampereen teknillisen yliopiston laitoksiin ja yritysmaailmaan.

Liittyma

Liittymän sivut: www.liittyma.com

Facebookissa: https://www.facebook.com/groups/liittyma/