Hallopedit

Mitä ovat hallopedit?

Halloped eli hallinnon opiskelijaedustaja toimii nimensä mukaisesti opiskelijoiden edustajina yliopiston hallinon toimielimissä. Opiskelijaedustajat ovat hallinnon täysivaltaisia jäseniä – ainoastaan opinnäytetöiden arvosteluun he eivät suoraan voi vaikuttaa. Hallopediksi voi hakeutua avoimissa hauissa kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen.

Hallopedit ja ylioppilaskunnan hallitus pyrkivät yhdessä säilyttämään ja parantamaan opiskelijoiden palveluja ja oikeudenmukaisuutta kouluyhteisössämme. Jokaisen opiskelijan on toivottavaa tarjota heille palautetta antamaan suuntaviivoja vaikutustyölle. Lisäinfoa hallopedeista ja hallopediksi hakemisesta löytää täältä.

Tietojohtajia hallopedeinä

Hallopedit edustavat erityisesti tietojohtajia ja Tietojohtajakilta Man@geria seuraavissa kokonaisuuksissa:

  • Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto (ENS)
  • Johtamisen ja talouden teidekunnan tiedekuntaneuvosto (MAB)
  • Koulutuksen ohjausryhmä (ENS)
  • Koulutuksen ohjausryhmä (MAB)
  • Tietojohtamisen opetuksen kehitysryhmä (OPKE)

Mahdollisista hauista näihin kokonaisuuksiin ilmoitetaan erikseen. Mikäli kuitenkin huomaat kehityskohteita ja haluat viedä niitä hallopedien kautta eteenpäin, ota yhteyttä opintovastaava Joonas Schroderukseen!