Pro Tietojohtaja

Pro Tietojohtaja -tunnustus on Tietojohtajakilta Man@gerin ja Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen alumni ry:n yhdessä vuosittain jakama tunnustus ansiokkaasti tietojohtamisen tai Tietojohtajakillan toimintaan vaikuttaneelle henkilölle tai taholle. Tunnustusta on jaettu keväisin vuodesta 2008 alkaen yhdelle tai useammalle taholle Tietojohtajakilta Man@gerin vuosijuhlien yhteydessä.

Pro Tietojohtaja -tunnustuksella halutaan muistaa näitä tahoja ansiokkaasta työstä ja roolista niin killan kuin tietojohtamisen kehittymisen eteen. Toive on, että nämä tahot toimisivat tulevaisuudessakin sekä tietojohtamisen opiskelun että Tietojohtajakillan aktiivisen ja yhteisöllisen toiminnnan puolestapuhujina.

Tunnustuksen on saanut:

 1. Eero Judin, myönnetty 8.3.2008, perusteet
 2. Satu Luoma, myönnetty 7.3.2009, perusteet
 3. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos, myönnetty 6.3.2010, perusteet
 4. Teemu Joensuu, myönnetty 5.3.2011, perusteet
 5. Metso Oyj, myönnetty 17.3.2012, perusteet
 6. Juuso Kuusinen, myönnetty 16.3.2013, perusteet
 7. Lauri Helke, myönnetty 15.3.2014, perusteet
 8. Tuomo Vuorinen, myönnetty 14.3.2015, perusteet
 9. Jussi Myllärniemi, myönnetty 12.3.2016, perusteet
 10. Solita Oy, myönnetty 9.3.2017, perusteet
 11. Pasi Hellsten, myönnetty 9.3.2018
 12. Ilona Ilvonen, myönnetty 9.3.2019