Historia

Liiketoiminnan ja tietotekniikan välistä kuilua varten suunniteltiin tietojohtamisen koulutusohjelma, joka perustettiin vuonna 1998. Tämä mahdollisti ensimmäisten tietojohtamisen koulutusohjelman opiskelijoiden opintojen alkamisen syksyllä 1999.

Ensimmäinen vuosikurssi perusti virallisen ammattiainekerhon nimineen, logoineen ja haalareineen. Tietojohtamisen ammattiainekerhon taival alkoi sääntöjen muodostamisella. Tämän jälkeen alkoi usean kuukauden kestänyt äänestyskierros, koska ammattiainekerhoa eikä sen hallitustakaan vielä ollut. Kaikki päätökset tehtiin demokraattisesti vuosikurssin kesken.

Haalareiden harmaansävy muodostui ykkösvaihtoehdoksi, koska sitä ei kukaan TTKK:lla, entinen Tampereen teknillinen korkeakoulu, käyttänyt ja se oli tuotantotalouden valkoisen ja tietotekniikan mustan väriyhdistelmä.  Muitakin vaihtoehtoja oli, kuten shakkiruutukuvio, mutta harmaa valittiin lopulta viidennen äänestyskierroksen jälkeen.

Nimen suhteen äänestys oli helpompaa, koska äänestyskierroksia oli vain yksi. Nykyisin Man@ger nimenä on selviö, mutta äänestys oli tiukka ja vain yksi ääni erotti, että killan nykyinen nimi ei ole Innowa.

Killan logosta ei haluttu enää äänestää ja ilmeisesti myös taiteellisten lahjojen puutteesta johtuen se tilattiin graafikolta.

Tietojohtamisen koulutusohjelman alkuvaiheessa todettiin, että oma laitos olisi välttämätön. Vuoden 2001 lopulla TTKK:n hallitus päättikin perustaa tiedonhallinnan laitoksen tuotantotalouden osastolle. Samanaikaisesti laitos kuului myös tietotekniikan osastoon.

Vuonna 2005 kilta täytti viisi vuotta, jolloin kiltautuminen tuli mahdolliseksi. Perusteita kiltautumisen vuoksi olivat esimerkiksi halu välttää sekaannuksia Tuotantotalouden kilta Indecsiin sekä pyrkiä tasavertaisuuteen muiden kiltojen kanssa. 16.3.2005 TTYY:n edustajisto myönsi Man@gerille kiltastatuksen. Samalla killalle hyväksyttiin uudet säännöt. Kiltautumisen myötä nimi piti keksiä uudelleen: ”Tietojohtamisen ammattiainekerho Man@ger” ei ollut enää mahdollinen. Ensimmäiseksi päätettiin, että säilytetään teksti Man@ger.  Tuolloin käytiin keskustelua @ -merkin kohtalosta, mutta lopulta kyseinen merkki sai jatkuvuutta uudessa nimessä. Seuraavaksi valittiin uusi nimi kahdesta vaihtoehdosta, joita olivat ”Tietojohtamisen kilta Man@ger” sekä ”Tietojohtajakilta Man@ger”. Näistä pohdinnan jälkeen jälkimmäinen nimi lopulta valittiin.

Mikäli haluat tietää lisää killan historiasta ja tapahtumista vuosien 1999 ja 2010, voit hankkia oman historiikkisi Tietojohtajakilta Man@gerin kiltahuoneelta viiden euron hintaan. Historiikin tilaaminen onnistuu myös sähköpostitse osoitteesta hallitus ät tietojohtajakilta.net. Hallitus voi toimittaa historiikin sekä maksutositteen tämän jälkeen postitse.