Hallitus

Puheenjohtaja: Jouni Paavilainen
Sihteeri: Satu Luoma
Rahastonhoitaja: Jussi Myllärniemi
Yritysvastaava: Nasim Shamlou
Tiedotusvastaava: Esko Oramaa
Isäntä: Petri Kirjavainen
Emäntä: Elina Lankinen

Fuksimanagerit: Elisa Nykänen & Santtu Salonen
Sporttimanageri: Markus Eteläpelto
Webbimanageri: Tuomas Caven
Kerhismanageri: Esa Kuivaniemi
Kv-manageri: Timo Savolainen
Tiedon Polun manageri: Antti Järvensivu
Päätoimittaja: Päivi Tuominen
TEK-manageri: Eero Judin
Man@ger-guru: Mikko Juola