Hallitus

Puheenjohtaja: Mikko Juola
Sihteeri: Piia Laasonen
Rahastonhoitaja: Jenni Wiklund
Yritysvastaava: Antti Järvensivu
Tiedotusvastaava: Jussi Myllärniemi
Isäntä: Jouni Paavilainen
Emäntä: Virve Riihonen
Vanha guru: Jussi-Tuomas Pölkki

Piika: Elina Lankinen
Webbitoimari: Thomas Westerberg
Kv-toimari: Laura Hiippavuori
Sporttitoimari: Satu Luoma
Fuksivastaavat: Elina Savolainen & Elisa Nykänen
Valitusvastaava: Elina Savolainen