Kansainvälisyys

Kansainvälisyys avaa ovia

Kansainvälisyys ei tarkoita pelkkää kielitaitoa. Englanninkielen osaaminen ei ole enää arvostettu taito diplomi-insinöörille työelämässä; se on perusvaatimus. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot vieraista kulttuureista tulevien osaajien kanssa on ominaisuus, jota työnantajat arvostavat.

Suomalaisilla työmarkkinoilla on yhä enemmän työpaikkoja, joissa on rajapinta kansainvälisyyteen. Siksi kannattaakin aloittaa kansainvälisen pääoman kartuttaminen heti ensimmäisistä opiskeluvuosista alkaen. Kansainvälisyys ei ainoastaan rikastuta ammatillista osaamistasi, vaan se tarjoaa myös ainutlaatuisia kokemuksia.

Ole aktiivisesti mukana killan toiminnassa

Tietojohtajakilta Man@ger auttaa kansainvälisen ulottuvuuden sisällyttämistä sinun opintoihisi! Kansainvälisenä kiltana Man@gerin tapahtumissa ja toiminnassa on usein mukana kansainvälisiä opiskelijoita, joten olemalla pelkästään seuraamalla aktiivisesti killan toimintaa pääsee kartuttamaan kansainvälistä pääomaansa. Tämän ohella kilta järjestää yhdessä tuotantotalouden killan kanssa kv-aiheisia tapahtumia. Viime vuosina suosituimpia ovat olleet avantosaunailtamat ja retki Suomen luontoon. Lisäksi joka vuosi pyritään luomaan uusia tapahtumia. Lisäksi Man@ger on aktiivisesti mukana yliopiston muussa kansainvälisyystoiminnassa mukana, joten kannattaa seurata killan tiedotuskanavia.

Luo kansainvälisiä suhteita tutustumalla vaihtareihin

Herättele ja kartuta englanninkielen taitojasi tutustumalla yliopiston kansainvälisiin opiskelijoihin. Killan kansainvälisiä jäseniä, tutkareita eli kansainvälistä Business & Technology – maisteriohjelmaa opiskelevia voi tavata kiltahuoneella ja killan tapahtumissa, joten killan toiminnassa mukana oleminen tarjoaa helpon tavan aloittaa kansainvälistyminen. Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita aloittaa joka syksy noin 150 ja noin 350 vaihto-opiskelijaa.

Verkostoidu Tampereen yliopiston kansainvälisten kerhojen järjestämissä tapahtumissa ja juhlissa.

Mukavaa vaihtelua suomalaiseen juhla- ja teekkarikulttuuriin tuovat tapahtumat, jotka on järjestetty Tampereen yliopiston kansainvälisten tahojen toimesta. Kannattaa siis pyörähtää esimerkiksi INTO:n (kansainvälisten opiskelijoiden kerhon) järjestämillä sitseillä ja International food party -tapahtumissa. Vaihto-opiskelijat ovat kovia juhlimaan ja usein haluavatkin ottaa mittaa suomalaisista juomapöydässä ja tanssilattialla.

ESN INTO

KV-osio_kuva

International food party 2019
 

Tutustu ESTIEM:n toimintaan

ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) on järjestö, joka yhdistää bisnesalan osaajia ympäri Eurooppaa. Se järjestää tapahtumia, joiden sisältöön kuuluu mm. akateemista sisältöä, kulttuuria ja hauskanpitoa. Tapahtumia on laidasta laitaan, joten voit valita sellaisen tapahtuman, joka sopii sinulle parhaiten. Ammatillisen kehityksesi ohella voit nauttia vieraan kulttuurin antimista ja luoda kansainvälisiä suhteita. Lisätietoa ESTIEM-osiosta!

ESTIEM-osioon
ESTIEM-portaaliin

Koko Eurooppa odottaa sinua!

Hae kv-tutoriksi

Tampereen yliopistolle saapuu vuosittain yli 1000 uutta kansainvälistä opiskelijaa. Näistä valtaosa on vaihto-opiskelijoita, jotka saapuvat eri puolilta maailmaa. Vaihto-opiskelijat viipyvät Suomessa puolesta vuodesta vuoteen. Lisäksi Tampereen yliopistolle saapuu maisterivaiheen aloittavia ulkomaalaista tutkinto-opiskelijoita. Kaikille ulkomaalaisille opiskelijoille osoitetaan oma tutor, joka auttaa opiskelijan alkuun opinnoissa ja Suomessa elämisessä. Kv-tutorointi on oiva tapa tutustua useisiin ulkomaalaisiin opiskelijoihin, heidän kulttuureihinsa sekä monikulttuuriseen ilmapiiriin.

Treenaa kielitaitojasi ilman luentoja – Tandem-kieltenopiskelu

Tarkoituksena on, että kaksi eri kieltä hyvin osaavaa, esimerkiksi suomalainen ja saksalainen kehittävät kielitaitojaan keskenään – suomalainen oppii saksaa ja saksalainen suomea (englantia). Tapaamiset voivat olla minkälaisia tahansa ja kuinka usein tahansa. Tandemista voi tienata myös opintopisteitä pitämällä päiväkirjaa tapahtumista.

Moodlessa lisätietoa Tandem-opiskelusta

Tutustu kielikeskuksen kattavaan tarjontaan

Ruotsin ja englannin pakollisten kurssien lisäksi kampukselta löytyy mahdollisuus kartuttaa kieliosaamistasi entistä laajemmaksi. Hervannan kampuksen kielikeskus tarjoaa reilusti mahdollisuuksia tutumpien kielten syventämiseen ja täysin uusien kielten opiskeluun. Voit esimerkiksi syventää saksan kielen osaamistasi tai aloittaa venäjän kielen alkeet!

Kielikeskuksen sivuille

 

Kielikeskus tarjoaa kattavaa opetusta useilla eri kielillä
 

Harkitse kandidaatin tutkintoosi englanninkielistä tietoteknistä aineopintokokonaisuutta

Uudessa tietojohtamisen tekniikan kandidaatisssa on nykyisin viisi vaihtoehtoa tietoteknisen aineopintokokonaisuuden suorittamiseksi. Näistä kaksi ovat englanninkielisiä: Health informatics (25 op) ja Communications and Networking Minor (25 op). Tarkemmat kuvaukset opintojaksoista löytvät POP:sta ja Tunin nettisivuilta

Kuvaus Health Informatics -opintojaksosta

Kuvaus Commucations and Networking Minor -opintojaksosta

 

Kiinnostavatko opinnot ja kokemukset ulkomailla? Lähde vaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille

Vaihtoon lähteminen Tampereen yliopistolta on erittäin helppoa ja suositeltavaa myös kielellisen osaamisen sekä oman alan kompetenssin kartuttamisen takia. Voit lukea vaihdossa olleiden kirjoittamia vaihtoraportteja Mobility-onlinesta.

Tunin tiedot vaihtoon lähtemisestä
Mobility-onlinen vaihtoraportteja