Kansainvälisyys

Kansainvälisyys avaa ovia

Kansainvälisyys ei tarkoita pelkkää kielitaitoa. Englanninkielen osaaminen ei ole enää arvostettu taito diplomi-insinöörille työelämässä; se on perusvaatimus. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot vieraista kulttuureista tulevien osaajien kanssa on ominaisuus, jota työnantajat arvostavat.

Ajatuspaja Demos Helsingin tuoreessa raportissa Piilotettu osaaminen todetaan: ”Puolet suomalaisista työnantajista yhdistää kansainvälisen osaamisen erityisen tai hyvin vahvasti sellaisiin ominaisuuksiin, kuten kiinnostus uusia asioita kohtaan, empatia, sitkeys, itsetunto, itsevarmuus ja luotettavuus. Useat näistä ominaisuuksista nousivat suomalaisen työnantajien kaikkein tärkeimmiksi arvioimien rekrytointikriteerien joukkoon.

Suomalaisilla työmarkkinoilla on yhä vähemmän työpaikkoja, joissa ei ole mitään rajanpintaa kansainvälisyyteen. Siksi kannattaakin aloittaa kansainvälisen pääoman kartuttaminen heti ensimmäisistä vuosista alkaen. Kansainvälisyys ei ainoastaan rikastuta ammatillista osaamistasi. Se tarjoaa myös ainutlaatuisia kokemuksia.

Ole aktiivisesti mukana killan toiminnassa

Tietojohtajakilta Man@ger auttaa kansainvälisen ulottuvuuden sisällyttämistä sinun opintoihisi! Kansainvälisenä kiltana Man@gerin tapahtumissa ja toiminnassa on usein mukana kansainvälisiä opiskelijoita, joten olemalla pelkästään seuraamalla aktiivisesti killan toimintaa pääsee kartuttamaan kansainvälistä pääomaansa. Tämän ohella kilta järjestää useita kv-aiheisia tapahtumia. Viime vuosina suosituimpia ovat olleet avantosaunailtamat, kv-sauna ja sitsit. Lisäksi joka vuosi pyritään luomaan uusia tapahtumia. Lisäksi Man@ger on aktiivisesti mukana yliopiston muussa kansainvälisyystoiminnassa mukana, joten kannattaa seurata killan tiedotuskanavia.

Luo kansainvälisiä suhteita tutustumalla vaihtareihin

Herättele ja kartuta englanninkielen taitojasi tutustumalla yliopiston kansainvälisiin opiskelijoihin. Killan kansainvälisiä jäseniä, tutkareita eli kansainvälistä Business & Technology – maisteriohjelmaa opiskelevia voi tavata kiltahuoneella ja killan tapahtumissa, joten killan toiminnassa mukana oleminen tarjoaa helpon tavan aloittaa kansainvälistyminen. Kaiken kaikkiaan TTY:llä opiskelee n. 1300 tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa, joten kansainvälisten suhteiden luominen on suhteellisen helppoa.

Verkostoidu TTY:n kansainvälisten kerhojen järjestämissä tapahtumissa ja juhlissa.

Mukavaa vaihtelua suomalaiseen juhla- ja teekkarikulttuuriin tuovat tapahtumat, jotka on järjestetty TTY:n kansainvälisten tahojen toimesta. Kannattaa siis pyörähtää esim. kv-jaoston 50/50 sitseillä tai INTO:n, (TTY:n kansainvälisten opiskelijoiden kerhon), kuukausittain järjestettävissä Xchange-bileissä Tampereen keskustassa. Vaihto-opiskelijat ovat kovia juhlimaan ja usein haluavatkin ottaa mittaa suomalaisista juomapöydässä ja tanssilattialla.

KV-jaoston sivuille
ESN INTO:n sivuille
IMG_7015

Perinteiset 50/50 kv-sitsit
 

Tutustu ESTIEM:n toimintaan

ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) on järjestö, joka yhdistää bisnesalan osaajia ympäri Eurooppaa. Se järjestää tapahtumia, joiden sisältöön kuuluu mm. akateemista sisältöä, kulttuuria ja hauskanpitoa. Tapahtumia on laidasta laitaan, joten voit valita sellaisen tapahtuman, joka sopii sinulle parhaiten. Ammatillisen kehityksesi ohella voit nauttia vieraan kulttuurin antimista ja luoda kansainvälisiä suhteita. Lisätietoa ESTIEM-osiosta!

ESTIEM-osioon
Linkki ESTIEM-portaaliin

Koko Eurooppa odottaa sinua!

Hae kv-tutoriksi

TTY:lle saapuu vuosittain yli 500 uutta ulkomaalaista opiskelijaa. Näistä valtaosa on vaihto-opiskelijoita, jotka saapuvat eri puolilta maailmaa. Vaihto-opiskelijat viipyvät Suomessa puolesta vuodesta vuoteen. Lisäksi TTY:lle saapuu noin 150 uutta maisterivaiheen aloittavaa ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa. Kaikille ulkomaalaisille opiskelijoille osoitetaan oma tutor, joka auttaa opiskelijan alkuun opinnoissa ja Suomessa elämisessä. Kv-tutorointi on oiva tapa tutustua useisiin ulkomaalaisiin opiskelijoihin, heidän kulttuureihinsa sekä monikulttuuriseen ilmapiiriin.

Treenaa kielitaitojasi ilman luentoja – Tandem-kieltenopiskelu

Tarkoituksena on, että kaksi eri kieltä hyvin osaavaa, esimerkiksi suomalainen ja saksalainen kehittävät kielitaitojaan keskenään – suomalainen oppii saksaa ja saksalainen suomea (englantia). Tapaamiset voivat olla minkälaisia tahansa ja kuinka usein tahansa. Tandemista voi tienata myös opintopisteitä pitämällä päiväkirjaa tapahtumista.

Etsi tandem-paria POPista 

Katso lisätietoja Moodlesta 

Tutustu kielikeskuksen kattavaan tarjontaan

Ruotsin ja englannin pakollisilla kursseilla ei paljoa kielipäätä kartuteta. Eipä hätää, sillä TTY:n kielikeskus tarjoaa reilusti mahdollisuuksia tutumpien kielten syventämiseen ja täysin uusien kielten opiskeluun. Syvennä saksaasi tai aloita japani!

Kielikeskuksen sivuille

 

Kielikeskus tarjoaa kattavaa opetusta useilla eri kielillä
 

Harkitse kandidaatin tutkintoosi englanninkielistä tietoteknistä aineopintokokonaisuutta

Uudessa tietojohtamisen tekniikan kandidaatisssa on nykyisin neljä vaihtoehtoa tietoteknisen aineopintokokonaisuuden suorittamiseksi. Näistä kaksi on englanninkielisiä: Health informatics (25 op) ja Communications and Networking Minor (25 op). Tarkemmat kuvaukset opintojaksoista löytvät POP:sta

Kuvaus Health Informatics -opintojaksosta (POP)

Kuvaus Commucations and Networking Minor -opintojaksosta (POP)

 

Kiinnostavatko opinnot ja kokemukset ulkomailla? Lähde vaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille

Vaihtoon lähteminen TTY:ltä on erittäin helppoa ja suositeltavaa myös kielellisen osaamisen sekä oman alan kompetenssin kartuttamisen takia. Vaihtoraportteja, myös tietojohtajien, voit lukea POP:sta.

TTY:n vaihtosivuille
CIMO – Tietoa opiskelusta ulkomailla ja esim. stipendien hakemisesta
Vaihtoraportteja (POP)