Fuksit

Uusi fuksi! Käy lukemassa Man@gerin syksyn 2020 fuksiläystäke TÄÄLTÄ!

Opinnot

Ensimmäisenä vuotena opinnot koostuvat muutamista luonnontieteiden peruskursseista, sekä johdantokursseista, jotka tutustuttavat talouden, johtamisen ja tietotekniikan opintoihin. Toisena ja kolmantena vuotena opinnot koostuvat enimmäkseen pääaineen ja valitsemasi sivuaineen kursseista. Kaikilla on kandivaiheessa pääaineenaan tietojohtaminen, mutta sivuaineissa on valinnanvaraa. Sivuaineet ovat teknisempiä, voiden sisältää esimerkiksi ohjelmointia ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä. Lisäksi valinnaisia opintoja on paljon, joten voit lisätä tutkintoosi mitä vain sinua itseäsi kiinnostaa Tampereen yliopistolta ja myös ammattikorkeakoululta. Kolmannen vuoden jälkeen valmistut tekniikan kandidaatiksi, jonka jälkeen opinnot jatkuvat DI-vaiheen muodossa. DI-vaiheessa voit valita pääaineeksesi jonkin seuraavista: Tuote- ja prosessitiedon hallinta; Liikenne, logistiikka ja informaatio; Tiedon ja osaamisen hallinta; Tietohallinto ja -järjestelmät.

Tietojohtamisen opinnot ovat hyvin laaja-alaiset ja tietojohtamisen sisällä on hyvin erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja. Laaja-alaisuuden vuoksi siitä ei ole haittaa, vaikka et vielä täysin tietäisi, mitä haluat opiskella. Jos huomaat opintojen puolivälissä, etteivät tietojärjestelmät tai informaatioanalytiikka kiinnostakaan sinua, voit niiden sijaan suuntautua logistiikkaan tai talouteen.

Fuksivuosi

Fuksivuosi on ihmisen parasta aikaa. Fuksivuonna kaikki on uutta ja ihmeellistä: saat paljon uusia kavereita, pääset tutustumaan teekkarikulttuuriin ja opiskelemaan esimerkiksi tietojohtamisen perusteita, josta et todennäköisesti ole kuullutkaan lukiossa. Vaikka fuksivuosi tarkoittaakin monelle myös muuttoa omilleen ja asumista yksin ensimmäistä kertaa elämässä, voi luottaa siihen, ettei kotona tarvitse nyhjöttää yksin. Teekkarikulttuuriin kuuluu, että erilaisia tapahtumia järjestetään usein. Lisäksi kiltahuoneella on usein opiskelijoita eri vuosikursseilta hengaamassa iltaan asti.

Fuksivuosi alkaa fuksiviikosta, jolloin fukseilla on vain pari tutustumisluentoa. Luentojen sijaan fukseille on järjestetty hauskaa ohjelmaa jokaiselle päivälle. Fuksiviikon tarkoitus on tutustuttaa fuksit toisiinsa ja tutoreihin, jotka tukevat fuksejaan läpi fuksivuoden.

Sanasto

Tietojohtaminen = Yhdistelmä johtamista, liiketaloutta ja tietotekniikkaa. Näitä osa-alueita voi opiskella haluamassaan suhteessa, eli tietotekniikasta kiinnostunut voi opetella ohjelmoimaan ja johtamisesta kiinnostunut voi keskittyä talouteen ja johtamiseen. Tietojohtamisen erottaa tuotantotaloudesta tietoon, tietojärjestelmiin tai palveluihin keskittyminen tuotannon sijaan.

Tietojohtajakilta Man@ger = Tietojohtamisen opiskelijoiden oma kilta.
Kilta = Tampereen yliopiston jokaisella opintoalalla on oma kilta, joka näkyy opiskelijoille etenkin killan järjestämien tapahtumien ja kiltahuoneen kautta.
Kiltahuone = Hervannan kampuksella sijaitseva tila, jossa kiltalaiset voivat hengata ja juoda kahvia. Lisäksi kiltahuoneelta voi ostaa välipalaa.

Fuksi = Ensimmäisen vuoden opiskelija, joka ei ole vielä saanut teekkarikastetta.
Teekkarikaste = Wapun viimeisenä päivänä (1.5.) fuksit kastetaan Tammerkoskeen, jonka jälkeen heistä tulee teekkareita ja he saavat luvan käyttää teekkarilakkia.
Wappu = Tampereella teekkariwappu kestää noin 2 viikkoa, jonka aikana on joka päivälle wappuhenkistä tapahtumaa. Wapun kruunaa ja päättää teekkarikaste.
Tutor = Tutorit huolehtivat fukseista läpi fuksivuoden, etenkin fuksiviikolla. Fuksit jaetaan heti ensimmäisenä päivänä fuksiryhmiin, joista jokaisella on kaksi tutoria.

Haluatko tietää lisää?

Kiltamme uusista opiskelijoista vastaa fuksikapteeni yhdessä fuksitoimareiden kanssa. Vuonna 2020 fuksikapteenina toimii Asta Sallinen, sekä fuksitoimareina Aino Antikainen ja Nea Tuomikorpi. Voit laittaa heille sähköpostilla mitä tahansa opiskeluun tai vaikkapa opiskelijoiden vapaa-aikaan liittyviä kysymyksiä. Fuksitiimin tavoitat osoitteesta fuksikapteeni@tietojohtajakilta.net.

Voit myös seurata meitä sosiaalisessa mediassa ja nähdä reaaliaikaisesti, millaista tietojohtamisen opiskelijan arki on. Tärkeimmät mediamme ovat facebook ja instagram. Muut tilimme löydät aivan tämän sivun alareunasta.

Hakemisesta ja valintakokeista löydät parhaiten tietoa sivustolta dia.fi.
Myös Tampereen yliopiston sivuilla on tietoa tietojohtamisesta.