Vastine Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry:n kannanottoon

Tietojohtajakilta Man@ger ry on yhdessä Tuotantotalouden kilta Indecs ry:n kanssa julkaissut vastineen JKY:n 22.5.2018 julkaisemaan kannanottoon. Man@ger ja Indecs ovat huolissaan siitä, miten paljon Tampere3-keskusteluissa on liikkunut oletuksia ja virheellisiä kuvitelmia tutkinto-ohjelmista ja niiden profiileista. Man@ger ja Indecs toivovat päätöksenteossa faktoihin pohjautuvaa argumentointia sekä kuulemista ainejärjestöiltä, jotka tutkinnoistaan parhaiten tietävät.
Vastine on luettavissa tästä linkistä.

@ 25.5.2018