Hallopedit

Mitä ovat hallopedit?

Halloped eli hallinnon opiskelijaedustajat ovat ylioppilaskunnan edustajiston jäsenistöstään valitsemia edustajia hallinnon toimielimissä. He edustavat itsensä lisäksi koko opiskelijakuntaa toimitehtävässään. Opiskelijaedustajat ovat hallinnon täysivaltaisia jäseniä – ainoastaan opinnäytetöiden arvosteluun he eivät suoraan voi vaikuttaa. Hallopediksi voi hakeutua avoimissa hauissa kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen. Hallopedien toimikausi kestää kolme vuotta.

Hallopedit ja ylioppilaskunnan hallitus pyrkivät yhdessä säilyttämään ja parantamaan opiskelijoiden palveluja ja oikeudenmukaisuutta kouluyhteisössämme. Jokaisen opiskelijan on toivottavaa tarjota heille palautetta antamaan suuntaviivoja vaikutustyölle.

Toimielinten nykyinen kausi kestää vuoden 2017 loppuun asti.

Lisäinfoa hallopedeista ja hallopediksi hakemisesta löytää täältä.

Tietojohtajia hallopedeinä

Tietojohtajia ja Tietojohtajakilta Man@geria edustavat hallopedeina:

Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvosto:

  • Ville Tyrväinen
  • varalla Valtteri Taimela

Teknis-taloudellinen perustutkinto-ohjelman suunnitteluryhmä:

  • Milla Väänänen
  • varalla Teemu Kontro

Opetuksen kehittämisen ryhmä (Tuotantotalous ja tietojohtaminen):

  • Valtteri Taimela
  • Henri Mäntysaari

Opetuksen kehittämisen ryhmä (Kielikeskus):

  • Aura Rapatti
  • Terhi Kontkanen

Kaikki hallopedit ovat tavoitettavissa osoitteesta trt-halloped@listmail.tut.fi